Over grænser

Prædiken ved Peter Kofoed Herbst, Pinsedag 2018. Prædiketekst: Apostlenes Gerninger kap. 2,1-11

Helligånden er troens fødselshjælper – ham, som bringer evangeliet ind i den enkeltes liv, så vi hører og forstår talen om Guds storværker. Men alt for ofte reducerer vi Helligånds-troen til blot at handle om dette ene, og så glemmer vi Helligåndens daglige virke i den troendes liv: Minde os om, at vi er Guds børn – og give os mod, kraft og evne til at dele denne tro med andre.

Post Media Link

Mogens Brødsgaard Lund