Tilbud om sjælesorg

Af og til kan man have brug for at tale nogle ting igennem med et andet menneske. Det kan fx være i forbindelse med store valg og beslutninger. Det kan være at Gud og tro er blevet så indviklet, at man ikke længere kan finde vej i det.

I Kronjyllands Frimenighed har du altid lov at bede om en samtale, og du er velkommen til at tage kontakt til en af medlemmerne af sjælesorgsteamet for at aftale en tid. Vi tilbyder samtaler af ca. en times varighed, og der er som udgangspunkt ikke tale om længere samtaleforløb.

Teamet

Eva Jødal, født 1962. Uddannet sygeplejerske og psykoterapeut. Gift med Lars, ingen børn. Har mere end 25 års erfaring med sjælesorgs-samtaler.

Kontakt: ejoBilledresultat for snabel akfm-randers.dk

Peter Kofoed Herbst, født 1972. Uddannet teolog i 2000 og præst i menigheden siden 2001. Gift med Maria og far til tre børn.

Kontakt: pkhBilledresultat for snabel akfm-randers.dk

Bent Byskov Andersen, født i 1955. Master i sjælesorg, lærer og ansat som diakonipræst i menigheden siden 2019. Gift med Gitte og far til fem børn.

Kontakt: bbaBilledresultat for snabel akfm-randers.dk

Post Media Link

Peter Kofoed Herbst