Frivillig

FORSIDE    /    TJENESTEGRUPPER

Vær med i en tjenestegruppe

I Kronjyllands Frimenighed bæres arbejdet først og fremmest af frivillige, ulønnede men engagerede hænder. Har du lyst at være del af en af de mange tjenestegrupper i menigheden, kan du herunder finde kontaktoplysninger til en af de ansvarlige på områderne.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, opmuntrer vi dig til at tage kontakt til kirkens ledende præst, Peter Kofoed Herbst. Send en mail her.

Gudstjeneste:

Børne- og Juniorkirke

De fleste søndage er der børne (3 år – 2. kl.) og juniorkirke (3. kl. – 6. kl.).
Vil du være med til at give det største til de mindste?

Og kan du se dig selv i nogle af disse (følgende) opgaver:

  • Synge med børnene
  • Formidle bibelteksten
  • Stå for lege, kreative aktiviteter eller andet sjovt.
  • Sørge for det praktiske omkring klargøring, oprydning og forfriskning.
  • Være med til at skabe gode, trygge og hyggelige rammer der også kan styrke relationerne børnene imellem.

Så kom og bliv en del af teamet omkring børne eller juniorkirken. Her hjælper vi hinanden og giver plads til at lære og udvikle sine evner inden for ovennævnte punkter.

Kontakt: Anja Gramstrup Sloth – ags@kfm-randers.dk

Blomster og udsmykning

Blomsterteamet står for udsmykningen af kirkesalen og caféområdet ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Ønster du at blive en del af teamet?

Kontakt: Karen F. Sørensen – bedstemor.karen.fris@gmail.com

 

Kirketjener

Forud og under vores gudstjenester sørger kirketjeneren for, at de praktiske forhold er på plads. Det drejer sig om flugtveje og sikkerhed i forhold til stoleopstilling med videre – ikke mindst ved de store fest- og højtidsgudstjenester, hvor der ofte er to kirketjenere om opgaven, som også omfatter at få stole og borde på rette plads igen efter særlige begivenheder. I vintersæsonen kan der også være brug for at rydde sne ved ind- og udgange.

Kontakt: John Taulborg – johntaulborg@gmail.com

 

Kordegn

Som kordegn møder du ind i god tid til gudstjenesten, hejser flaget, gør klar til nadveren, arrangerer evt. tegninger til børnene, som er for små til børnekirke, og efter gudstjenesten rydder du op efter disse elementer af gudstjenesten. Du har også forberedt dig på den læsning fra Bibelen, som du skal læse op i gudstjenesten, og under selve gudstjenesten hjælper du med uddeling af nadveren og assisterer præsten, hvor der er brug for det.

Kontakt: Søren Grinderslev – sorenmg007@gmail.com

 

Kirkevært og velkomst

Det er vigtigt at blive taget godt imod, når man kommer i kirke. Derfor er vi opmærksomme på at have en vært i døren, som giver hånd og byder velkommen, ligesom der er 1-2 værter i cafe-området, som er opmærksom på at tage godt imod nye såvel som vante kirkegængere.

Kontakt: Bent Byskov Andersen – bba@kfm-randers.dk

 

Uddeler ved nadveren

Ved nadveren har vi 4 uddelere i gang: Præsten, kordegnen og to ekstra uddelere. Vil du hjælpe til med den højtidelige uddeling af nadveren, så tag kontakt til vores ledende præst, Peter Kofoed Herbst.

Kontakt: Peter Kofoed Herbst – pkh@kfm-randers.dk

 

Forbøn

Kontakt: Leif Højland Nielsen – luffe68@gmail.com

 

Lovsang

Har du lyst at bidrage med sang eller musik til menighedens fælles lovsang af Gud og tilbedelse af ham, så tag endelig kontakt. Her er brug for mange frivillige til en del af gudstjenesten, som giver stor glæde og opmuntring.

Kontakt teamlederne via: lovsang@kfm-randers.dk

 

Lyd

Bandet kan spille, så godt de vil, og præsten prædike så vedkommende, det skal være … hvis ikke der er tjek på det tekniske ved lydbordet, kommer det ikke mange til gavn!

Har du flair for og lyst til teknikken, skal vi nok sørge for at oplære dig i brugen af vores udstyr. Som lydtekniker møder du ind i god tid, så du kan få lavet god lyd på lovsangsteamet og andre medvirkende.

Kontakt: Henrik Pihl – henrik@avpro.dk

 

Storskærm

Sangtekster, bibeltekster, gudstjenestens liturgi, dias til prædikenen og meddelelser til ugen, der kommer. Alt dette vises på kirkens storskærme og afvikles af en frivillig fra skærmteamet. Som skærmansvarlig modtager du sangvalg mv. i løbet af ugen og har ansvar for at få det gjort klar i systemet, så det kan afvikles så gnidningsløst som muligt under gudstjenesten.

Kontakt: Lili Ruby – rubymeier@gmail.com

 

Streaming

Vores gudstjenester livestreames til YouTube, hvor vi har et fornuftigt antal, som af forskellige årsager følger gudstjenesten ad denne vej. Som tekniker på livestream styrer du det input, som sendes ud og efterfølgende ligger tilgængelig for de mange, som har glæde af det. Du bliver naturligvis oplært til opgaven, inden du står med det på egen hånd.

Kontakt: Tommy Johannesen – streamteam@kfm-randers.dk

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Kom med på et af de hyggelige kaffe teams.

Kontakt: Ingrid H. Pedersen / inghp@fiberflex.dk

Kirkekaffe og kirkefrokost

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Kom med på et af de hyggelige kaffe teams.

Flere gange om året inviterer vi i forbindelse med gudstjenesten til kirkefrokost. Der opfordres til, at alle medbringer noget til det fælles frokostbord.

Som del af kirkefrokostteamet er du med til at forberede kirkefrokosten.

Kontakt: Ingrid H. Pedersen / inghp@fiberflex.dk

Børn og unge:

Børne- og Juniorarbejde

Ca. 4 gange om året arrangeres der:
Fredagshygge i kirken, for de ældste børn i børnekirken (0. kl. – 2. kl.).
Juniorhygge i private hjem hvor forældre skiftes til at være værter. (3. kl. – 6. kl.).

Hvert år har vi en børne og juniorlejr i samarbejde med Familiefredag, IM Randers.
Har du lyst til at hjælpe med nogle af disse arrangementer eller har du andre gode ideer der kan gavne børn og juniorer så kontakt Anja.

Kontakt: Anja Sloth – ags@kfm-randers.dk

UNIK

6.-9. klasse

Kontakt: Kristina og Morten Larsen

Unite

Unge fra 9. klasse

Som ung i Unite kan du få lov at indgå i mange forskellige slags tjenester. Kan du lide at spille musik, være mødeleder, stå for kaffe, styre lyd og lys, styre kameraet til livestream, arrangere sociale aftener, være en del af ledelsen, eller noget helt andet.

Kontakt: Sebastian Amorsen Vestergaard

Kronjyllands Frimenigheds Børne- og Ungdomsarbejde

Kontakt: Kronjyllands Frimenigheds Børne- og Ungdomsarbejde: Bent Vester Nielsen / bu@kfm-randers.dk

Mission, diakoni og fællesskab:

Kirkernes Familiehjælp

Kirkernes Familiehjælp blev etableret i 2009. I fællesskab med Frikirken Randers og med henvisning fra Randers Kommune forsøger vi at give en hjælpende hånd til økonomisk ramte familier, som har brug for hjælp til at komme på benene igen. Vi uddeler hjælp til mad i familierne to gange hver måned, ligesom vi indsamler godt genbrugstøj, som kan bære til hjælp i disse familier. Der er meget forskelligartede opgaver i denne uddeling, så kontakt os endelig for at hjælpe til, uanset om du er god i køkkenet til at hjælpe med at tilberede et lille måltid i forbindelse med uddelingen, er god til administration, planlægning – eller god til at snakke med brugerne og lade dem erfare, at deres værdi ikke afhænger af deres økonomiske situation.

Kontakt: Bent Byskov Andersen – bba@kfm-randers.dk eller Ingrid H. Pedersen inghp50@gmail.com

Café aftener

En torsdag i måneden åbner vi kirkens cafe-område med det ene formål at give plads til hygge og samvær. Har du lyst at være med til at skabe de gode rammer omkring det, så vi lærer hinanden bedre at kende og har et hyggeligt sted at møde nye, så tag endelig fat i os

Kontakt: Eva Jødal …. og Charlotte Mumm Pihl …

Praktiske opgaver:

Husteam

Kontakt: bkr@kfm-randers.dk

Rengøring

Kontakt: Claus Bech Myhre – pedel@kfm-randers.dk

Andre tjenester i menigheden: