Kronjyllands Frimenighed

Forbøn

I Kronjyllands Frimenighed ønsker vi at øve os i at følge den hjælp og de løfter, som Gud har givet os. Vi oplever alle at komme ud for svære perioder, smerter og tab i livet, hvad enten vi tror på Gud eller ej. Men vi har som kristne fået et helt særlig løfte i de svære tider.

Vi opfordres til, i alle ting, at komme til Gud med vore ønsker (Filip. 4,6). Jesus opfordrer os også til at bede, søge og banke på. (Matt. 7,7)

Vi vil derfor gerne hjælpe og opmuntre dig til, med stor frimodighed, at blive ved med at bede om det du ønsker, selvom du måske ikke umiddelbart får opfyldt dit ønske, som du gerne vil. Vi oplever at Gud hører bøn og griber ind i menneskers liv.

Forbøn ved gudstjenester

Du har mulighed for at blive bedt for!
Under næsten alle gudstjenester er der mulighed for at komme til forbøn. Alle kan blive bedt for. Store og små, unge og ældre, alene eller sammen med andre. Intet er for småt, og intet er for stort. Forbønnen foregår under altergangen, hvor der vil være én eller to fra forbønsteamet der står til rådighed. Du kan ganske kort fortælle om det du ønsker forbøn for, og så vil forbederne bede for dig.

Oplever du at have brug for en længere samtale evt. sammen med forbøn, er du velkommen til at kontakte Peter Kofoed Herbst, eller en anden i kirken som du har tillid til. Vi vil gerne opmuntre dig til at være pågående og afprøve de løfter som Jesus gav: Bed, søg, bank på, så vil Han lukke op for dig!

Kom frimodigt!