Om os

Bliv medlem af KFM

Vi opfordrer dig til at blive medlem af Kronjyllands Frimenighed (KFM) og dermed bidrage til kirkens liv og arbejde, fordi:

 

Som medlem bliver du en forpligtet del af et levende fællesskab

•  Der tager del i Guds mission som en del af kristi kirke.
•  Hvor du opfordres til at give efter evne, nyde efter behov, og tjene med dine gaver.
•  Der bestræber sig på at være kirke for mennesker i og omkring Randers.

Som medlem får du indflydelse og medejerskab

•  Mulighed for at være medbestemmende på kirkens retning og arbejde.
•  Stærkere ansvarsfølelse og medansvar for kirkens liv og aktiviteter.
•  Medlemskab giver stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.

Som medlem giver du støtte til fællesskabet

•  Gennem økonomisk støtte til fællesskabet, kirkens bygninger og ansatte.
•  Ved at bidrage til at løfte de mange konkrete opgaver i kirken.
•  Gennem din tjeneste i og forbøn for fællesskabet.

Som medlem bygger du med på fremtidens kirke

•  Vi vil være et godt sted for børnefamilier.
•  Vi vil arbejde for at alle generationer har en vigtig betydning og plads i fællesskabet.
•  Vi vil gøre, hvad vi kan, for at fremtidssikre, at KFM også kan være en levende kirke for kommende generationer.

 

Trosgrundlag:

Det samme som folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag.

 

Netværk:

Evangelisk luthersk netværk og evangelisk alliance.