Om os

Vores vision bærer overskriften:
“Kirke med passion”

Passion er et ord, som signalerer både kærlighed og smerte, og på den måde passer det rigtig godt til det at være kirke! Kirken er centreret omkring Jesus, som elskede os så højt, at han gav sit liv for at vinde os tilgivelse og frelse. Når vi samles til gudstjeneste er det vores fundament, og det må gerne kunne mærkes, at der er noget vigtigt på spil.

 

I vores Vision har vi fokus på fire områder, hvor passionen må komme til udtryk:

1. Passion for fællesskabet

I en frimenighed er fællesskabet vigtigt – både omsorgsfællesskabet og tjenestefællesskabet, hvor vi i fællesskab løfter de opgaver, som hører med til at være kirke sammen. En af årets højdepunkter er menighedslejren, hvor fællesskabet styrkes, og hvor der er særlig god plads til at knytte nye relationer, og i det daglige vægtlægger vi, at der i forbindelse med gudstjenesterne er kirkekaffe, jævnlige kirkefrokoster, udflugter eller anderledes former for samvær, hvor fællesskabet kan blomstre og styrkes. Vi arbejder løbende med fællesskabet i menighedens små fællesskaber, kaldet cellegrupper, ligesom fællesskabet på tværs af generationer har betydning og kommer til udtryk i eksempelvis Generationsgudstjenester og mentor-relationer.

2. Passion for Randers

Vi vil Randers det godt! Derfor engagerer vi os i byen med bl.a. Kirkernes Familiehjælp, ligesom vi er opmærksomme på muligheder for at være aktivt deltagende i byens liv – eller muligheder for at lukke dørene op for nye interesserede i form af koncerter, Alpha-kurser eller lignende. I forbindelse med Randers Festuge er vi medarrangør på en friluftsgudstjeneste på Østervold.

3. Passion for hverdagen

Selv om vi går op i det at være kirke sammen, så tilbringes hovedparten af livets vågne timer udenfor kirkebygningen. Vi vil gerne være en kirke som opmuntrer til at hele livet – 24/7 – leves med ovenlyset tændt, så Guds nåde og kærlighed får lov at præge hele livet. Du vil opleve, at vores månedlige Fællesskabssøndag ofte har fokus på denne del af vores vision, når der eksempelvis inviteres til undervisning i hverdagslivet i familie og nære relationer.

4. Passion for verden

Vi finder det helt naturligt at være involveret i livets gang med også et globalt perspektiv. Som beskrevet andetsteds støtter vi gennem Open Doors et arbejde til hjælp for verdens forfulgte kristne, ligesom vi støtter tre forskellige organisationer, som udfører en kombination af humanitært og kristent arbejde: Medicin til børn, Hjerte for Afrika samt Leve Børnene.

Og vi inviterer dig til at tage del i passionen – der er liv på spil!