Om os

Hvem er vi?

Kronjyllands Frimenighed blev stiftet i 1996 og tæller i dag omkring 270 medlemmer – heraf knap 100 børn.

Vi tror på, at ethvert menneske er elsket og villet af Gud, og at kirkens væsentligste opgave er at formidle budskabet om Guds godhed og nåde til alle.

Vi er tilsluttet fællesskabet Evangelisk Luthersk Netværk – et netværk, som søger at bygge bro mellem en klassisk kristendomsforståelse og engageret deltagelse i livet omkring os.

 

Kirke for dig

Ordet ”kirke” forbinder mange af os først og fremmest med en bygning, men det er faktisk en misforståelse. Kirken består af mennesker! Vi forsøger at være en kirke, hvor der er tid, plads og rum til at puste ud, genvinde modet og dele glæder og sorger, ligesom vi udfordrer hinanden til at bruge vores ressourcer til gavn og glæde for andre. Alle er velkommen – uanset medlemskab – uanset etnicitet og uanset aktuelle overbevisning og tro. Hvis du har lyst at udforske, hvem Jesus er og hvad han betyder for livet i dag – så er dette kirken for dig!

 

Kirke for familien

Vi har prioriteret at have fysiske rammer, der giver plads til både børn og unge. Vi har Børne- og Juniorkirke i forbindelse med næsten alle gudstjenester, og her er der plads til sjov og ballade – og til at børne- og juniorlederne fortæller om Gud i øjenhøjde med børnene. Hver anden tirsdag mødes Unik – Teenklubben for 7.-9. klasse, og hver onsdag omdannes kirkesalen og cafeen til base for ungdomsfællesskabet Unite, hvor omkring 40 unge omkring gymnasiealderen mødes.

 

Kirke for vores by

Randers betyder noget for os som kirke! Derfor har vi været med til at stifte ”Kirkernes Familiehjælp”, som er et kommunalt-kirkeligt samarbejde, hvis formål er at yde akut hjælp til udsatte børnefamilier i vores by.

 

Kirke for verden

Som lokal kirke er det godt også at blive mindet om forbundetheden med den store verden omkring os. Vi kan give økonomisk støtte og bede for mennesker, som lever under helt andre forhold, end vi selv er vant til. Derfor støtter vi op om en familie fra menigheden, som af Luthersk Missionsforening er udsendt som missionærer til Cambodja. Vi beder for familien, holder kontakt og samler jævnligt en pengegave ind til støtte for arbejdet. Derudover støtter vi en familie i Liberia, der nu har bygget et apotek og kan tilbyde hjælp til områdets syge. Vi har bidraget til, at byen har fået en brønd med rent drikkevand, og med jævne mellemrum samler vi penge ind til en medicinfond, så der kan være medicin på hylderne og klar til anvendelse – også for de fattigste borgere, som ikke er i stand til at betale for medicinen. Endelig hjælper vi Dansk Flygtningehjælp med mandskab til deres landsindsamling i november måned, ligesom vi hvert år i december samler ind til organisationen Leve Børnene for at støtte deres arbejde blandt nogle af verdens fattigste børn.

 

Læs nærmere om menighedens vision på linket HER.

 

Velkommen på Grenåvej 34!