Gudstjeneste

Siden den kristne kirkes begyndelse har søndag haft en ganske særlig plads i menighedens liv. Her samles menigheden for at fejre Jesu opstandelse, lovsynge og tilbede sammen, modtage undervisning, fejre dåb og nadver sammen. Ugens øvrige dage er vi spredt for alle vinde, men om søndagen samles vi for at opmuntre og styrke hinanden – alle aldersgrupper i samme hus.

I Kronjyllands Frimenighed har vi indenfor de sidste år lavet en gennemarbejdning af vores normale gudstjenester, hvor vi har forsøgt at bevare nogle gode, dybe rødder til fortidens skønne skatte samtidig med at vi bevidst har åbnet op for nye elementer i gudstjenestens forløb.

Alle gudstjenester indledes med en lovsangsafdeling, hvor et team af musikere og sangere leder os i både nye og gamle sange, undervejs i gudstjenesten er der et indslag, som primært henvender sig til børnene – hvis ikke der er Børne- og Juniorkirke under prædikenen, og under nadveren synger vi igen nogle lovsange, ligesom der er mulighed for personlig forbøn.

Gudstjenesten er et fællesskab for ikke-perfekte mennesker, og vi har alle brug for hjælp og omsorg undervejs i livet, og gennem forbønnen er der mulighed for i fortroligt fællesskab at lægge alt – stort som småt – i den almægtige Guds hænder. Ud over de almindelige gudstjenester holder vi med jævne mellemrum nogle særlige gudstjenestetyper, som du kan læse mere om i menuerne her på hjemmesiden.

Børnekirke

Ved alle gudstjenester i Kronjyllands Frimenighed er der også forkyndelse og fællesskab for børnene! De fleste søndage i form af Børnekirke, som begynder efter den fælles lovsang i starten af gudstjenesten. Herunder kan du læse en af Børnekirkens ledere fortælle om Børnekirken:

Vi brænder for at ”give det største til de mindste” – Jesus til børene! Vores overordnede værdier er, at i børnekirken skal det være: trygt, rummeligt og kærligt, det skal være Jesus-centreret og sidst men ikke mindst skal det være sjovt og kreativt.

Vi har hver søndag mellem 10 og 15 skønne og livlige børn i alderen 3 – 9 år. Vi går ikke ud til børnekirke, så de voksne kan få ro. Vi går ind til børnekirke, så børnene kan høre om Jesus og opleve fællesskab.

Vi synger og bevæger os. Vi hører bibelhistorie og finder ro. Vi griner, leger og laver sjov. Alt sammen på mange forskellige måder og målrettet aldersgruppen. Alle søndage med almindelige gudstjenester er der et tilbud til børnene, hvilket vi er meget glade for og stolte over. Vi nyder at opleve børnenes glæde i sang og bevægelse, deres ro og deres engagement, når vi fortæller om Jesus eller laver noget kreativt.

Juniorkirke

I Juniorkirken vil vi gerne give de større børn (3.-6.klasse) i menigheden mulighed for at høre om Jesus på deres præmisser. Vi vil også gerne give dem rammen om deres eget fælleskab, så de kan lære hinanden godt at kende.

Vi er hver søndag en skøn gruppe juniorer og to ledere i vores eget lokale med indgang fra caféen ved KFM-shoppen.

Juniorkirken handler både om forkyndelse og fællesskab. Den sidste del af tiden til Juniorkirke står der derfor sjov og ballade på programmet – masser af leg ude eller inde og gerne tilsat lidt guf!

Forbøns- & lovsangsgudstjeneste

Omkring én gang i kvartalet inviterer vi til Forbøns- og lovsangsgudstjeneste.

Alle vore gudstjenester rummer både lovsang og muligheden for personlig forbøn, men ved de særlige Forbøns- og lovsangsgudstjenester giver vi disse elementer ekstra god plads. I praksis betyder det, at vi undlader at holde nadver og afsætter i stedet ca. 25 minutter til lovsang og tilbedelse, alt imens der på forskellig vis er mulighed for forbøn. Der er typisk flere steder i kirken, hvor præsten og / eller nogle frivillige, står klar til at bede for de, som ønsker dette, ligesom der ofte er mulighed for at skrive en bøn eller blot stille at knæle foran alteret.

Bønnen er givet til os som en fantastisk gave, hvor vi har mulighed for at nævne alt det for Gud, som ligger os på sinde – lige fra dagligdagens små og større problemer til sygdom, angst eller vanskelige beslutninger. Og ved at blive bedt for af andre erfarer mange en større hvile i, at Gud nu rent faktisk har hørt mine ønsker og længsler – bedt under det fortegn, som Jesus selv brugte: “Ske din vilje”.