Fødsel og navngivning

I en frimenighed er dåb og navngivning ikke flettet sammen på samme måde som i folkekirken.

Det er forældrenes ansvar at få barnet registreret i folkeregistret med navn forud for dåben, og derefter modtager I en fødsels- og navneattest, der er barnets officielle dokument med borgerlig gyldighed.

Man får en fødsels- og navneattest på én af følgende to måder:

  1. Udskriv, udfyld og aflever denne blanket hos kirkekontor/præst i bopælssognet:https://www.personregistrering.dk/fileadmin/pdfs/print/Navngivning.pdf
  2. Udfyld blanketten online på borger.dk, hvorved sognet automatisk får besked og sender jer en fødsels- og navneattest

Dåb i frimenigheden
Børn såvel som voksne, medlemmer såvel som ikke-medlemmer af frimenigheden kan blive døbt hos os, når blot vedkommende ikke tidligere er blevet døbt med den kristne dåb. Er barnets forældre medlem af Folkekirken og ønsker, at barnet ligeledes skal være dette, skal forældrene efter dåben rette henvendelse til bopælssognet og anmode om, at barnet optages som medlem.

Tidspunkt for dåben aftales med frimenighedens præst.

Ved dåbssamtalen forud for dåben, bedes forældrene aflevere følgende oplysninger, som bruges til at udfærdige en dåbsattest samt at registrere den kirkelige handling:

  • Barnets fulde navn, CPR-nr, og fødested (sygehus)
  • Kopi af forældrenes dåbsattester og vielsesattest. Kopi af barnets navneattest (se ovenfor)
  • Fulde navne og adresser på faddere (mindst 2 døbte voksne)

Konfirmation

Vi tilbyder konfirmationsforberedende undervisning for børn i 7. klasse, og menighedens konfirmationsgudstjeneste ligger fast på Kristi Himmelfartsdag.

Undervisningen finder sted om eftermiddagen efter skoletid, og holdet består af konfirmander fra flere forskellige skoler. Ud over børn, som er medlemmer af menigheden, tilbydes forløbet til 7. klasse på to af byens friskoler.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse sker ved henvendelse til menighedens præst.

Vielse

Vores overbevisning er, at ægteskabet er indstiftet af Gud, og at hans intention var, at ægteskabet skulle være et livslangt fællesskab mellem én mand og én kvinde.

Hvis I gerne vil giftes i Kronjyllands Frimenighed, skal I aftale dette med menighedens præst i god tid forud for den ønskede bryllupsdato.

Som godkendt trossamfund udenfor Folkekirken har vi mulighed for at foretage vielsen med borgerlig gyldighed. Det kræver imidlertid, at mindst én af parterne skal være medlem af frimenigheden.

Vi anbefaler, at alle kommende ægtepar gennemgår et forberedende samtaleforløb forud for brylluppet, og vi hjælper gerne med at finde samtalepartnere til jer.

Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald kontaktes menighedens præst for at aftale tidspunkt og for begravelsen samt tidspunkt for samtale med de efterladte forud for begravelsen.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til et bedemandsfirma til håndtering af de mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald.

Vær opmærksom på, at der for ikke-medlemmer af Folkekirken er en merpris for køb og kastning af gravplads. Merprisen varierer fra sogn til sogn og er også afhængig af begravelsesformen. På en kommunal kirkegård er der dog ikke prisforskel i forhold til medlemmer af Folkekirken.

Vi anbefaler, at man i forsikringssammenhæng tager højde for de øgede udgifter til begravelse.

Fra januar 2022 er menigheden en del af ELNs begravelseshjælp, hvilket du kan læse nærmere om i denne folder.